ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow extends" — Słownik kolokacji angielskich

shadow extends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień poszerza
  1. shadow rzeczownik + extend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A shadow moved across the floor and extended toward the old man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo