"moon shadow" — Słownik kolokacji angielskich

moon shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień księżyca
  1. moon rzeczownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wouldn't see him, in the black of the moon shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo