"Shadow runs" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow runs kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow runs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień biegnie
  1. shadow rzeczownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only the stars were out, so no shadows ran before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo