"shadow runs" — Słownik kolokacji angielskich

shadow runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień biegnie
  1. shadow rzeczownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    Only the stars were out, so no shadows ran before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo