"Moon Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

Moon Shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: moon shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Księżyc Cień
  1. moon rzeczownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wouldn't see him, in the black of the moon shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo