"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) trading, trade, Penny
Kolokacji: 3
(5) cabinet, lamp, bed
Kolokacji: 3
(6) observation, monitoring
Kolokacji: 2
(7) goal, border, frontier
Kolokacji: 3
(11) fence, gate, railing
Kolokacji: 3
(12) government, General, Governor
Kolokacji: 3
(13) guard, security, licence
Kolokacji: 3
1. Saturday Evening Post = Poczta sobotnia wieczorowa Saturday Evening Post
  • She also became a correspondent for the Saturday Evening Post.
  • Mother, who does not work outside the home, says there is a new Saturday Evening Post on the coffee table.
  • In 1941 the Saturday Evening Post began accepting her stories.
  • I sat there reading some old numbers of the Saturday Evening Post.
  • She worked for a short time at the Saturday Evening Post.
  • The story caught the attention of the national media, including the Saturday Evening Post.
  • He sent a section from his first novel to the Saturday Evening Post.
  • He did his first cover for the Saturday Evening Post in 1916.
  • It first appeared as an article in the Saturday Evening Post.
  • The next year she sold a cover to the Saturday Evening Post.
2. Morning Post = Poranna Poczta Morning Post
3. Evening Post = Poczta wieczorowa Evening Post
4. Sunday Business Post = Biznesowa Poczta niedzielna Sunday Business Post
5. Sunday Post = Poczta niedzielna Sunday Post
(15) staging, Twitter, ring
Kolokacji: 3
(16) director, management, manager
Kolokacji: 3
(18) professor, university, staff
Kolokacji: 3
(23) health, hardship
Kolokacji: 2
(24) support, rudder, anchor
Kolokacji: 3
(25) Picture, sign, signal
Kolokacji: 3
(26) timber, wood, cedar, oak
Kolokacji: 4
(27) research, surveillance
Kolokacji: 2
(28) Mr., Ms
Kolokacji: 2
(29) York, king
Kolokacji: 2
(30) intelligence, committee
Kolokacji: 2
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.