"elect to the post" — Słownik kolokacji angielskich

elect to the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybrańcy do poczty
  1. elect czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was the first French analyst elected to the post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo