"post parade" — Słownik kolokacji angielskich

post parade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): parada poczty
  1. post rzeczownik + parade rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On his way to the track for the post parade, there was a smattering of boos.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo