"Post poll" — Słownik kolokacji angielskich

Post poll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Głosowanie poczty
  1. post rzeczownik + poll rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Post poll is less dramatic, finding that 60% of respondents support censure but 33% support conviction and removal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo