"Sunday Business Post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biznesowa Poczta niedzielna
 1. Sunday rzeczownik + post rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The restaurant has also received praise from newspaper The Sunday Business Post.

  Podobne kolokacje:
 2. business rzeczownik + post rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The restaurant has also received praise from newspaper The Sunday Business Post.

  Podobne kolokacje: