"post world" — Słownik kolokacji angielskich

post world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta świat
  1. post rzeczownik + world rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the post 9/11 world, it is quite obvious that the ugly face of terrorism has given full justification for a strong military posture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo