"curatorial post" — Słownik kolokacji angielskich

curatorial post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta odnosząca sie do kustosza
  1. curatorial przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The National Gallery's incoming director, Mr Powell, has several key curatorial posts to fill.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo