"post is elected" — Słownik kolokacji angielskich

post is elected kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta jest wybrana
  1. elect czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 1985, the post is elected by the councillors:

    Podobne kolokacje: