BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift rzeczownik

rzeczownik + drift
Kolokacji: 6
Tokyo Drift • wind drift • drift of snow • clock drift • ice drift • ...
drift + rzeczownik
Kolokacji: 7
drift net • drift ice • drift boat • drift velocity • drift tube • ...
przymiotnik + drift
Kolokacji: 29
genetic drift • continental drift • general drift • deep drift • slow drift • ...
przyimek + drift
Kolokacji: 10
of drift • in drifts • with drifts • into drifts • through the drifts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. of drift = z dryfu of drift
2. in drifts = w dryfach in drifts
4. into drifts = do zwałów into drifts
6. for drift = dla dryfu for drift
7. at one's Drift = przy czyjś Dryf at one's Drift
8. from drift = ze zwału from drift
9. by drift = przez sens by drift
10. on drift = o dryfie on drift

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.