"clock drift" — Słownik kolokacji angielskich

clock drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryf zegara
  1. clock rzeczownik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another variable physical phenomenon that is easy to measure is clock drift.

    Podobne kolokacje: