"with drift" — Słownik kolokacji angielskich

with drift kolokacja
Popularniejsza odmiana: with drifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dryfem
  1. with przyimek + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The end of the cold war obviously had something to do with this spiritual restlessness or drift.

    Podobne kolokacje: