"in drifts" — Słownik kolokacji angielskich

in drifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dryfach
  1. in przyimek + drift rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If growing it on its own, plant in bold drifts for best impact.

    Podobne kolokacje: