"huge drift" — Słownik kolokacji angielskich

huge drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi sens
  1. huge przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But whatever the technicalities, you could hardly tell neighbors shoveling huge drifts from their driveway that it was not a blizzard.

    Podobne kolokacje: