ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large drift" — Słownik kolokacji angielskich

large drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zwał
  1. large przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is often planted in large drifts in gardens and parks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo