"lateral drift" — Słownik kolokacji angielskich

lateral drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lateralny dryf
  1. lateral przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hob was watching the cliff, one eye on his lateral drift, the other on his heading.

    Podobne kolokacje: