"into drifts" — Słownik kolokacji angielskich

into drifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do zwałów
  1. into przyimek + drift rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The continuing wind from the north had blown most of the night's snow into drifts.

    Podobne kolokacje: