"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift rzeczownik

rzeczownik + drift
Kolokacji: 6
Tokyo Drift • wind drift • drift of snow • clock drift • ice drift • ...
drift + rzeczownik
Kolokacji: 7
drift net • drift ice • drift boat • drift velocity • drift tube • ...
(1) net, tube
Kolokacji: 2
(2) ice, boat, log
Kolokacji: 3
1. drift ice = tłuka drift ice
2. drift boat = dryf łódź drift boat
3. drift log = polano dryfu drift log
(3) velocity, theory
Kolokacji: 2
przymiotnik + drift
Kolokacji: 29
genetic drift • continental drift • general drift • deep drift • slow drift • ...
przyimek + drift
Kolokacji: 10
of drift • in drifts • with drifts • into drifts • through the drifts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.