"soft drift" — Słownik kolokacji angielskich

soft drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodny sens
  1. soft przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The night was silent, apart from the soft drift of snow, the wind in the pines, the murmur of water.

    Podobne kolokacje: