"through the drifts" — Słownik kolokacji angielskich

through the drifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez zwały
  1. through przyimek + drift rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then he started walking through the drifts toward the front door.

    Podobne kolokacje:

podobne do "through the drifts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "through the drifts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom