MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift rzeczownik

rzeczownik + drift
Kolokacji: 6
Tokyo Drift • wind drift • drift of snow • clock drift • ice drift • ...
drift + rzeczownik
Kolokacji: 7
drift net • drift ice • drift boat • drift velocity • drift tube • ...
przymiotnik + drift
Kolokacji: 29
genetic drift • continental drift • general drift • deep drift • slow drift • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. genetic drift = dryf genetyczny, dryft alleli, zjawisko Wrighta genetic drift
2. continental drift = dryf kontynentalny continental drift
  • But science was not ready to consider the theory of continental drift in 1915.
  • By 1946, however, the battle over continental drift was in full swing.
  • But he believed it is a consequence of the continental drift ( in ).
  • The largest bays have developed as a result of continental drift.
  • The theory of continental drift was not accepted for many years.
  • That will shift over the next thousand years, thanks to changes in the earth's axis and continental drift.
  • There was a kind of continental drift at work in the table?
  • This provided the first clear geophysical evidence for continental drift.
  • He used statistical methods to support the theory of continental drift.
  • His work provided support for the theory of continental drift.
3. general drift = ogólny trend general drift
4. deep drift = głęboki zwał deep drift
5. great drift = potężny prąd great drift
6. huge drift = olbrzymi sens huge drift
7. thick drift = gęsty prąd thick drift
8. littoral drift = dryf przybrzeża littoral drift
9. long drift = długi sens long drift
10. heavy drift = ciężki dryf heavy drift
11. four-wheel drift = dryf na cztery koła four-wheel drift
12. lateral drift = lateralny dryf lateral drift
13. political drift = polityczny dryf political drift
14. large drift = duży zwał large drift
(2) slow, gradual, soft, gentle
Kolokacji: 4
(3) glacial, white
Kolokacji: 2
(4) downward, upward
Kolokacji: 2
(5) steady, random, inexorable
Kolokacji: 3
(6) rightward, leftward
Kolokacji: 2
(7) slight, small
Kolokacji: 2
przyimek + drift
Kolokacji: 10
of drift • in drifts • with drifts • into drifts • through the drifts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.