"with drifts" — Słownik kolokacji angielskich

with drifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dryfami
  1. with przyimek + drift rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The end of the cold war obviously had something to do with this spiritual restlessness or drift.

    Podobne kolokacje: