"at one's Drift" — Słownik kolokacji angielskich

at one's Drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś Dryf
  1. at przyimek + drift rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Killings at Badger's Drift was well received by the mystery community.

    Podobne kolokacje: