ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. immediately clear = natychmiast czysty immediately clear
  • The cause of the fire was not immediately clear, he said.
  • So the status of his works is not immediately clear.
  • It was not immediately clear how many had been killed.
  • It was not immediately clear whether the two knew each other.
  • It was not immediately clear how long he had been dead.
  • It is not immediately clear how to move forward or back.
  • The relationship between the woman and child was not immediately clear.
  • It was not immediately clear if other students were involved.
  • It was not immediately clear if the other man and woman were involved in the fight.
  • It is not immediately clear where Smith might play next.
2. suddenly clear = nagle czysty suddenly clear
3. instantly clear = natychmiast czysty instantly clear
(7) relatively, comparatively
Kolokacji: 2
(12) exactly, generally
Kolokacji: 2
(13) brilliantly, blindingly
Kolokacji: 2
(15) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(16) preternaturally, unnaturally
Kolokacji: 2
(18) frighteningly, horribly
Kolokacji: 2
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.