ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear disapproval" — Słownik kolokacji angielskich

clear disapproval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna dezaprobata
  1. clear przymiotnik + disapproval rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But before she could even get it near the bowl, the maid coughed in clear disapproval.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo