ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"immediately clear" — Słownik kolokacji angielskich

immediately clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast czysty
  1. immediately przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The cause of the fire was not immediately clear, he said.

  2. clear czasownik + immediately przysłówek
    Luźna kolokacja

    "We need to clear out of this area immediately," he said.

powered by  eTutor logo