ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feel clear" — Słownik kolokacji angielskich

feel clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj się czysty
  1. feel czasownik + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    My head felt very clear and cold and I wanted to talk facts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo