ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear meaning" — Słownik kolokacji angielskich

clear meaning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne znaczenie
  1. clear przymiotnik + meaning rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In this standard form, the parameters have a clear physical meaning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo