ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear reminder" — Słownik kolokacji angielskich

clear reminder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne przypomnienie
  1. clear przymiotnik + reminder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She calmed considerably at that, but the old man's expression was a clear reminder to watch her words carefully, to keep a certain secret between them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo