ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear commitment" — Słownik kolokacji angielskich

clear commitment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne zobowiązanie
  1. clear przymiotnik + commitment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Davis thought that such a clear commitment would close off options.

powered by  eTutor logo