"clear assurance" — Słownik kolokacji angielskich

clear assurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasne zapewnienie
  1. clear przymiotnik + assurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A clear assurance filled him like a morning sunray: We are on the verge of something - some great and amazing thing.

    Podobne kolokacje: