"clear message" — Słownik kolokacji angielskich

clear message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna wiadomość
  1. clear przymiotnik + message rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the American people actually seem to have sent a pretty clear message.

    Podobne kolokacje: