ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear endorsement" — Słownik kolokacji angielskich

clear endorsement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna aprobata
  1. clear przymiotnik + endorsement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The vote produced a clear endorsement of the new assembly, the centerpiece of the peace settlement reached on April 10.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo