ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"instantly clear" — Słownik kolokacji angielskich

instantly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast czysty
  1. instantly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I need an opening, a Rosetta stone, after which all should be instantly clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo