"suddenly clear" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle czysty
  1. suddenly przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The whole direction of Robinson's life and career became suddenly clear to him.

    Podobne kolokacje: