ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear authority" — Słownik kolokacji angielskich

clear authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna władza
  1. clear przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is past time to use its clear authority to regulate labels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo