ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sound clear" — Słownik kolokacji angielskich

sound clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk czysty
  1. sound czasownik + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Don't come out until someone sounds the all clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo