"clear substance" — Słownik kolokacji angielskich

clear substance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta substancja
  1. clear przymiotnik + substance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Plaque is a clear, sticky substance made in the mouth.

    Podobne kolokacje: