"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
1. promise to tell = obietnica powiedzenia promise to tell
2. call to tell = wezwij do powiedzenia call to tell
3. allow to tell = pozwól powiedzieć allow to tell
4. say to tell = każ powiedzieć say to tell
  • But he said to tell you there was good news.
  • Your dad says to tell you that he was wrong.
  • "But the man said to tell you some other stuff."
  • "She said to tell you to be sure not to work too hard."
  • She said to tell you to bring it along to where the passengers are.
  • She said to tell you she'll be out for the day.
  • He says to tell you that it is only now beginning.
  • She said to tell my life story right up to the moment the plane hit the ground.
  • He says not to tell nobody, they'll be too many.
  • He said to tell you that nothing has changed there.
5. tell to tell = każ powiedzieć tell to tell
6. tell tell = mówić mówić tell tell
7. warn to tell = ostrzeż by powiedzieć warn to tell
8. tell before leaving = powiedz przed wychodzeniem tell before leaving
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.