"tell a crowd" — Słownik kolokacji angielskich

tell a crowd kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the crowd
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz tłum
  1. tell czasownik + crowd rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told the crowd not to give in to fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo