BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"tell the crowd" — Słownik kolokacji angielskich

tell the crowd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz tłum
  1. tell czasownik + crowd rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told the crowd not to give in to fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo