"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
(4) joke, Sally
Kolokacji: 2
(10) journalist, Journal
Kolokacji: 2
(15) reader, judge, critic
Kolokacji: 3
6. tell one's master = mówić czyjś mistrz tell one's master
10. tell the world = wyjawiać czyjeś tajemnice tell the world
11. tell the person = powiedz osobie tell the person
12. tell one's lord = mówić czyjś pan tell one's lord
13. tell one's superiors = mówić czyjś przełożony tell one's superiors
15. tell the owner = powiedz właścicielowi tell the owner
16. tell strangers = powiedz nieznajomym tell strangers
18. tell sort = powiedz rodzaj tell sort
19. tell scientists = powiedz naukowcom tell scientists
20. tell acquaintances = powiedz znajomym tell acquaintances
21. tell researchers = powiedz pracownikom naukowym tell researchers
22. tell one's cousin = mówić czyjś kuzyn tell one's cousin
23. tell Jimmy = powiedz Jimmy'emu tell Jimmy
24. tell a soul = powiedz duszę tell a soul
25. tell Lily = powiedz Lily tell Lily
26. tell the public = powiedz ludziom tell the public
27. tell Molly = powiedz Molly tell Molly
28. tell rescuers = powiedz ratownikom tell rescuers
29. tell humans = powiedz ludziom tell humans
30. tell one's brain = mówić czyjś mózg tell one's brain
31. tell one's mind = mówić czyjś umysł tell one's mind
32. tell one's classmates = mówić czyjś koledzy z klasy tell one's classmates
33. tell one's captors = mówić czyjś zdobywcy tell one's captors
34. tell Victor = powiedz Victorowi tell Victor
35. tell creditors = powiedz wierzycielom tell creditors
36. tell Playboy = powiedz Playboyowi tell Playboy
37. tell Pharaoh = powiedz faraonowi tell Pharaoh
38. tell one's pupils = mówić czyjś uczniowie tell one's pupils
39. tell one's relationship = mówić czyjś stosunki tell one's relationship
(19) voter, citizen
Kolokacji: 2
(21) Time, age, year
Kolokacji: 3
(23) father, mister, Don
Kolokacji: 3
(25) name, identity, Ray
Kolokacji: 3
(31) side, Mp, Ben, Lee, face
Kolokacji: 5
(33) radio, television, TV
Kolokacji: 3
(38) teacher, right, courage, Right
Kolokacji: 4
(39) anecdote, yarn
Kolokacji: 2
(48) difference, number, Mark, word
Kolokacji: 4
(50) resident, Frank, tenant
Kolokacji: 3
(56) Tom, Mickey
Kolokacji: 2
(57) problem, Harry, trouble
Kolokacji: 3
(60) time, experience, feeling
Kolokacji: 3
(64) uncle, aunt, nephew
Kolokacji: 3
(66) dream, Ken
Kolokacji: 2
(67) God, worshiper, fear
Kolokacji: 3
(69) executive, cabinet, minister
Kolokacji: 3
(71) delegate, decision
Kolokacji: 2
(72) soldier, Johnny, Morgan
Kolokacji: 3
(75) Henry, Libby
Kolokacji: 2
(76) Brown, Owen
Kolokacji: 2
(78) thousands, hundreds, Meg
Kolokacji: 3
(79) Anna, Bob, Vogue
Kolokacji: 3
(80) Yahoo, Matt, Terry, Jean
Kolokacji: 4
(82) e, Beth
Kolokacji: 2
(83) Kirk, address, destination
Kolokacji: 3
(85) myth, parable
Kolokacji: 2
(86) origin, Han
Kolokacji: 2
(88) Anne, Elizabeth
Kolokacji: 2
(89) Spock, donor, Ed
Kolokacji: 3
(90) Caroline, Charles, Edward
Kolokacji: 3
(92) Diana, Bart
Kolokacji: 2
(93) Israel, Carlos, Nancy, Jordan
Kolokacji: 4
(94) Homer, Moses, Riley
Kolokacji: 3
(95) Custom, Revenue
Kolokacji: 2
(96) Oliver, Carol, Harper
Kolokacji: 3
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.