"tell crowds" — Słownik kolokacji angielskich

tell crowds kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the crowd
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz tłumy
  1. tell czasownik + crowd rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He told the crowd not to give in to fear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo