"tell one's crew" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's crew kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the crew
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś załoga
  1. tell czasownik + crew rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After it's gone, tell the crew to head home and get some rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo