"allow to tell" — Słownik kolokacji angielskich

allow to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól powiedzieć
  1. allow czasownik + tell czasownik
    Zwykła kolokacja

    Allow me to tell you something about the situation here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo