"promise to tell" — Słownik kolokacji angielskich

promise to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obietnica powiedzenia
  1. promise czasownik + tell czasownik
    Zwykła kolokacja

    I said all right I'd do it if she promised not to tell my mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo